Partnerschool

Op Daltonschool i.o de Windroos is samenwerken een belangrijke kernwaarde. Kinderen werken met elkaar samen binnen en buiten de groep, helpen elkaar en leren samen. Dat geldt ook voor de teamleden.  Daarbij zoeken we ook verbinding buiten de school, in onze buurt en directe omgeving. In de mondiale wereld van nu willen we over grenzen heen gaan samenwerken. We willen kinderen kennis laten maken met leeftijdsgenoten in andere culturen. Dit leert ze met een open blik naar de wereld om zich heen te kijken.

Om de samenwerking vorm te geven gaan we een partnerschap aan met de school die in Kindia (Guinee- Conakry) gebouwd wordt. Partnerschap op het gebied van het vormgeven van onderwijs, ondersteuning om onderwijs voor de kinderen in Kindia mogelijk te maken en het uitwisselen van onderwijs om te leren van en met elkaar.

Onderwijs biedt toekomstmogelijkheden, en daar heeft ieder kind recht op! Wij leren de kinderen van Daltonschool io de Windroos dat onderwijs niet voor alle kinderen in de wereld vanzelfsprekend is. Wij dragen ons steentje bij met ons partnerschap, en geven de kinderen op de Windroos een bredere blik op de wereld.

Partnerschool De Windroos te ….