Sponsoractie voor onze partnerschool Nanah in Afrika

Partnerschool in Afrika Elk kind in de wereld heeft recht op goed onderwijs, dat weten we allemaal. Het staat in de rechten van het kind, dat door Unicef is opgesteld. In het kader van burgerschapsvorming besteden we hier deze weken op school aandacht aan. In de lessen die we geven proberen we de kinderen bewust te maken, dat onderwijs niet voor alle kinderen vanzelfsprekend is. Om nu en in de...

read more
Trainen voor het goede doel

Trainen voor het goede doel

Evert Heintz is aan het voorbereiden voor de 111 km Zwitserse trailrun. Zijn sponsorproject voor de eerste Daltonschool in Afrika. → Lees hier dit sponsorproject 

read more