Onderwijs voor iedereen

Kinderrechten

Een kinderrecht is iets wat een kind mag of moet, waar je recht op hebt. Op 20 november 1959 stelden de Verenigde Naties die rechten op.

Er zijn bijvoorbeeld rechten die zeggen dat je naar school moet. En zo mag een kind niet werken, heeft elk kind recht op een huis en noem het allemaal maar op.

Er zijn 196 landen lid van het VN-kinderrechtenverdrag. Amerika is het enige land die geen lid is van dit verdrag.

De ‘Universele verklaring van de rechten van het kind’ stelt dat ieder kind er recht op heeft:

 • te zeggen wat het denkt of voelt (recht op een eigen mening)
 • een eigen geloof te belijden (recht op een eigen geloof)
 • te spelen en niet te werken (recht op spel en ontspanning, recht op bescherming tegen kinderarbeid)
 • genoeg en gezond te eten (recht op voedsel)
 • onderwijs te volgen (recht op onderwijs)
 • een gezond leven te leiden (recht op een gezond leven)

En elk kind moet beschermd worden tegen:

Verder heeft elk kind recht:

 • op een eigen naam
 • om samen te zijn met wie je wil
 • op informatie
 • op zorg
 • op gelijkheid (wat ook hun geloof, ras of nationaliteitis)
 • op speciale zorg voor een kind met een beperking
 • op zorg
 • op voorrang

Dit betekent ook dat zaken eerlijker verdeelt zouden moeten worden zoals verdeling van schoon water, voedsel, medicijnen, onderwijs, welvaart, vrijheid en veiligheid over de hele wereldbevolking!

→ Kinderrechten

Doneren

Helpt u mee onze droom te verwezelijken?

U kunt doneren op :

NL 44 RABO0135212316

t.n.v. M.A.P. Burgering

Stichting Antonius

Onder vermelding van : Stichting Nanah

Het oprichten van een stichting is meer werk dan we hadden gedacht. We hebben dit onderschat. Toen er zich een sponsor aandiende (Evert) kwam alles in een stroomversnelling. Daardoor hebben we nog geen beschikking over een eigen zakelijke rekening.
Voorlopig maken we daarom gebruik van de zakelijke rekening van de partnerschool.