Een docent van de Windroos – hij kon heel erg hard en veel lopen- liep al snel warm voor Stichting Nanah: Evert. Door zijn ren-capaciteiten in te zetten voor sponsorlopen haalde hij geregeld geld op om de goede doelen van Nanah te kunnen verwezenlijken. Bestuursleden Paulien en Bayo konden zo een mooie cheque in ontvangst nemen, ondersteund door veel gejuich van de kinderen van Everts klas. Daar hoort natuurlijk een bloemetje bij !